Personvernerklæring

Denne personvernserklæringen gjelder for Norsund Gruppen AS, heretter kalt «selskapet», «oss» og «vi».

Selskapet følger EUs forordning for personvern (GDPR) og følgende avsnitt tydeliggjør hvordan vi behandler personopplysninger. Det er svært viktig for oss å tydeliggjøre hvilke opplysninger vi henter fra dere, og at disse oppbevares på en trygg og forsvarlig måte.

Selskapet har en streng nulltoleranse for videresalg, formidling og/eller deling av personopplysninger til tredjeparter. GDPR-godkjente samarbeidspartnere kan allikevel benyttes hvis dette er nødvendig for driften (eks. leverandør av mail-, fakturerings- og nettsidesystemer.

1.0 Innhenting og bruk av personopplysninger
· Ved bruk av nettsiden innhentes det ikke-personlig informasjon som tidspunkt for nettbesøk, type nettleser, IP-adresse og generell webstatistikk gjennom bruk av cookies.

· Ved henvisninger innsendt per mail lagres foruten henvendelsen også annen informasjon som fremkommer som følge av mailen, f.eks. mailadresse, tidspunkt for innsendt mail.

· Ved henvisninger per telefon blir samtalen ikke tatt opp, men informasjon som er nødvendig for å behandle henvendelsen noteres ned.

· Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendig for å yte god kundeservice, brukeroptimalisering av nettsiden, besvarelse av henvendelser og videre oppfølging.

2.0 Oppbevaring av personopplysninger
· All innhentet/tilsendt personopplysninger oppbevares forsvarlig etter EUs forordning for personvern (GDPR).

· Personopplysninger slettes etter 10 år med mindre informasjon er nødvendig for kundeforholdet.

· Personopplysningene kontrolleres av Norsund Gruppen AS og dets datterselskaper, hvor vi er ansvarlige for å følge personvernsreglementet (GDPR).

· Personopplysninger vil ikke deles med datterselskaper eller internt i Norsund Gruppen AS avdelinger, med mindre dette er nødvendig for punktene spesifisert i punkt 1.0

3.0 Dine rettigheter
· Du har rett til å på et hvert tidspunkt be om informasjon og/eller kopi av personopplysningene vi oppbevarer om deg. Henvendelse kan rettes til [email protected]

· Du har rett til å be om endring eller sletting av personopplysninger. Sletting gjelder ikke ved særskilte tilfeller hvor personopplysninger nødvendig for selskapets drift (eks. personopplysninger nødvendig for å følge regnskapsreglementet, levering av varer, andre juridiske krav osv.)

4.0 Annet
· Vi oppdaterer jevnlig vårt personvern i henhold til lovpålagte plikter og nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på denne siden.